Veranderingen in de corporatiesector?
Verander mee!

Een blog door onze woningcorporatie specialist Alex Veen

Vorig jaar, tijdens CorporatiePlein 2022, is een enquête gehouden onder woningcorporaties om de veranderingen en regeldruk in de corporatiesector te onderzoeken. Dit jaar zijn we terug op CorporatiePlein 2023 en willen we graag met u in gesprek gaan over de resultaten van de enquête en uw ervaringen en uitdagingen in de sector. We zijn benieuwd naar uw inzichten en willen samen met u werken aan oplossingen.

We nodigen u van harte uit om ons te bezoeken op onze stand tijdens CorporatiePlein 2023. Als het grootste evenement van het jaar voor woningcorporaties en hun medewerkers biedt CorporatiePlein 2023 de ideale gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten en verder te praten over hoe WoonBLOX u kan helpen om uitdagingen het hoofd te bieden en controle, flexibiliteit en samenwerking te verbeteren. Laten we samen streven naar een succesvolle toekomst in de corporatiesector!

Uitdagingen in de dynamische omgeving van woningcorporaties

Woningcorporaties zijn organisaties die opereren in een zeer dynamische omgeving. Politieke beslissingen, veranderingen in wet- en regelgeving, economische veranderingen en maatschappelijke behoeften volgen elkaar in snel tempo op en vereisen regelmatige herziening of aanpassing van processen. 

Automatisering in de sector van de woningcorporaties kan een helpende hand bieden, maar betekent ook dat u vaak systemen moet aanpassen bij grote veranderingen. Dit is niet altijd een snel en gemakkelijk proces en compromitteert vaak de flexibiliteit en wendbaarheid van woningcorporaties. Een oplossing zoals WoonBLOX, die speciaal is ontwikkeld voor de corporatiesector, stelt u in staat om te anticiperen op veranderingen en hierin mee te bewegen. Het eindresultaat en de grote winst? U krijgt meer controle over uw systemen en wordt veel wendbaarder. Lees er meer over in dit blog artikel! 

Veranderingen in de corporatiesector

Woningcorporaties hebben te maken met verschillende soorten veranderingen. We zetten de belangrijkste op een rijtje. 

Externe veranderingen

Woningcorporaties opereren in een uiterst dynamisch economisch en sociaal speelveld. Economische factoren beïnvloeden bijvoorbeeld, de huurprijzen, maar bepalen ook de materiaal- en bouwkosten die gepaard gaan met het bouwen van nieuwe huizen of het renoveren van bestaande woningen. Sociale factoren hebben invloed op de vraag naar huurwoningen en het type huurwoningen (prijsklasse, grootte, levensvatbaarheid) dat nodig is. 

Veranderingen in organisatorische processen

Om adequaat en tijdig te kunnen reageren op nieuwe situaties, moeten de processen binnen de organisatie ook veranderen. nieuwe wet- en regelgeving kan bijvoorbeeld, extra stappen vereisen in het nalevingsproces, terwijl de behoefte van huurders aan een omni channel ervaring (een vergelijkbare en hoogwaardige ervaring op alle kanalen) kan leiden tot een herijking van communicatieprocessen. 

Veranderingen in IT-systemen

Het veranderen van processen betekent ook dat de onderliggende IT-systemen opnieuw moeten worden ingericht. Het gebruik van cloud computing, AI en RPA om processen te stroomlijnen en klanten een nog betere service te bieden, is een uitstekend voorbeeld van proces gedreven veranderingen in automatiseringssystemen.

Uitdagingen en oplossingen

Uitdagingen en oplossingen

Tijdens het evenement Corporatieplein 2022 is er een enquête gehouden onder twintig medewerkers van woningcorporaties. Het onderwerp: verandering en regeldruk in de corporatiesector . Dit leverde een aantal interessante inzichten en bevindingen op. 

Veel druk op bestuursleden van corporaties

Volgens de meeste respondenten rust de druk van voortdurende verandering voornamelijk op het management van woningcorporaties. De directeuren zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de langetermijnstrategie van een corporatie, het voldoen aan alle regeldruk en het betrekken van de rest van de organisatie bij veranderingsprocessen. Ook het operationele deel van de organisatie ervaart deze druk. 

De impact van veranderingen

Uit de enquête blijkt dat woningcorporaties regelmatig (bijna 65 procent) of soms (35,3 procent) processen moeten aanpassen. De meerderheid gaf aan dat het implementeren van veranderingen in systemen de organisatie veel inspanning kost (4 op een schaal van 5). De ad-hoc invoering van nieuwe regels, een veelheid aan verschillende meningen, de grote impact van verandering, voortdurend veranderende omgevingen en het gebrek aan wendbaarheid van corporaties worden ervaren als de grootste problemen en uitdagingen. 

Oplossingen

Het overgrote deel van de ondervraagden wijst naar de rol van de overheid en koepelorganisaties. Meer hulp van die instellingen zou het gemakkelijker maken om met veranderingen om te gaan. Intensievere samenwerking tussen verschillende woningcorporaties en het gebruik van slimme digitale tools worden ook genoemd als oplossingen die veel potentie bieden voor verbetering. 

Meer wendbaarheid en controle dankzij WoonBLOX

WoonBLOX is een automatiseringsoplossing die Be Informed heeft ontwikkeld voor en met corporaties. De belangrijkste voordelen van de oplossing voor een corporatie? De mogelijkheid om processen op een slimmere en eenvoudigere manier te automatiseren, meer wendbaarheid en controle, en verbeterde samenwerkingsmogelijkheden met andere woningcorporaties. 

Benieuwd hoe WoonBLOX al deze mooie beloftes waarmaakt? We laten het u zien door enkele kernfunctionaliteiten uit te lichten: 

  • WoonBLOX biedt generieke (maar aanpasbare) procesmodellen die kunnen worden aangepast aan de specifieke processen die uw corporatie uitvoert. 
  • Woningcorporaties kunnen WoonBLOX ook gebruiken om hun eigen, unieke procesmodellen te creëren. De procesmodellen kunnen tevens worden uitgewisseld met andere woningcorporaties, wat actieve samenwerking binnen de sector stimuleert en de productiviteit en traceerbaarheid verhoogt. 
  • WoonBLOX stelt u in staat om processen te overzien met slechts één scherm, zelfs wanneer medewerkers veel verschillende systemen gebruiken bij het afhandelen van een proces. Gebruikers kunnen alle onnodige processtappen overslaan, hoeven niet meer op meerdere plaatsen in te loggen en maken nauwelijks fouten omdat ze dezelfde taal en terminologie gebruiken gedurende het hele proces. 
  • Dankzij WoonBLOX profiteert de huurder van een gepersonaliseerde klantreis. Het systeem behandelt elke specifieke huurdersaanvraag individueel. 
  • Medewerkers begrijpen de technologie, vooral omdat het platform (Be Informed) werkt met low code modellen. 
  • WoonBLOX geeft directeuren veel meer inzicht in de prestaties van processen en het directe effect op huurders, huurprijzen, verduurzaming én hoe snel veranderingen in wet- en regelgeving verwerkt worden in het proces. Dat inzicht is absoluut cruciaal om goed te kunnen (be)sturen. 

Wilt u meer weten over Be Informed en WoonBLOX?

Bezoek ons dan zeker op CorporatiePlein 2023, het grootste evenement van het jaar voor woningcorporaties en hun medewerkers. U kunt ons vinden op standnummer 3. We kijken ernaar uit u te ontmoeten! 

Alex Veen
Senior Business Development Manager
a.veen@beinformed.com
T +31 (0)6 34390616 (Whatsapp mag ook)

Like this article?

Share on LinkedIn
Share on Twitter
Share on Facebook
Share on WhatsApp

Receive updates on our latest blogs

Let's connect!

Subscribe to stay updated

Receive one update, once a week, when we upload a new blog post. Never miss out on the newest content!