Verandering en regeldruk in de corporatiesector

De corporatiesector is een branche die te maken heeft met behoorlijk wat regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan spelregels voor sociale huur, regels voor toezicht, een schommelende prijsdynamiek en wettelijke standaarden voor het voeren van een deugdelijke, traceerbare en kloppende administratie. Een extra uitdaging is dat de wetten en regels vaak aan verandering onderhevig zijn. Zo kreeg de sector in 2015 bijvoorbeeld nog te maken met een grondige herziening van de Woningwet. 

Op het Corporatieplein 2022, een beurs die gericht is op bedrijfsvoering en IT-innovatie bij woningcorporaties, is een peiling gehouden onder een twintigtal medewerkers van woningcorporaties. Het onderwerp: verandering en regeldruk in de corporatiesector. In dit artikel bespreken we de uitkomsten, laten we zien wat de belangrijkste uitdagingen zijn waarmee de sector kampt en welke manieren de sector zelf ziet om deze te overwinnen. 

Opereren in een dynamische wereld

Woningcorporaties opereren in een wereld waarin continue veranderingen en toenemende regeldruk van grote invloed zijn op de dagelijkse operatie. Processen moeten daardoor steeds worden aangepast, maar dit is niet mogelijk zonder ook de ondersteunende automatiseringssystemen aan te passen. Dit is vaak een moeizaam en tijdrovend proces waarmee veel corporaties worstelen.

De peiling ging nog wat verder de diepte in aan de hand van een aantal stellingen die ingaan op de volgende drie vragen:

  • Welke delen van de organisatie staan onder druk door continue verandering?
  • Welk effect hebben de veranderingen op de operatie van een woningcorporatie?
  • Wat zijn de mogelijke oplossingen?

Wie voelt de druk?

De meeste respondenten geven aan dat een groot deel van de druk die continue verandering veroorzaakt op het bord van het bestuur belandt. De bestuurders zijn namelijk eindverantwoordelijk voor de langetermijnstrategie van een corporatie, het voldoen aan alle regeldruk en het meenemen van de rest van de organisatie in veranderprocessen. Continue verandering legt volgens de rondvraag ook tamelijk wat druk op het operationele deel van de organisatie.

Verandering in woningcorporaties

Welk effect hebben veranderingen?

Ook is mensen de vraag gesteld welk effect veranderingen hebben op de operationele processen van een woningcorporatie. Alle respondenten gaven aan dat processen regelmatig (64,7%) of soms (35,3%) aangepast moeten worden. Het merendeel gaf aan dat het doorvoeren van veranderingen in systemen de organisatie veel moeite (4 op een schaal van 5, waarbij 5 zeer veel moeite is) kost. 

Het ad hoc moeten invoeren van nieuwe regels, een veelvoud aan verschillende meningen, de grote impact van verandering, steeds wisselende omgevingen en de gebrekkige wendbaarheid van corporaties zijn zaken die de revue passeren bij de vraag waarom het doorvoeren van veranderingen vaak zo’n moeizaam proces is. Veranderingen van wet- en regelgeving, meer aandacht voor duurzaamheid en veranderende wensen van medewerkers worden het vaakst genoemd als de veranderingen die de grootste impact op de organisatie en dagelijkse werkpraktijk hebben. 

Wat zijn de oplossingen?

Uiteraard is er ook gevraagd naar mogelijke oplossingen. Een meerderheid van de ondervraagde personen (58,8%) is van mening dat het zou helpen als de overheid of overkoepelende organen corporaties ondersteuning zouden bieden bij veranderingen en het waarborgen van wet- en regelgeving. Alle personen waren het erover eens dat verregaande kennisdeling en samenwerking tussen verschillende woningcorporaties zeer wenselijk is. 

Hoe helpt Be Informed?

Goede tools kunnen woningcorporaties helpen bij het stroomlijnen van veranderingen en voldoen aan regeldruk. Daarom ontwikkelde Be Informed WoonBLOX. Dit is een oplossing voor procesautomatisering die generieke procesmodellen levert. Deze procesmodellen zijn gemakkelijk aan te passen naar de wensen van de corporatie. Maar woningcorporaties kunnen met WoonBLOX ook geheel eigen procesmodellen maken. De procesmodellen zijn bovendien onderling uit te wisselen met andere woningcorporaties, wat samenwerking binnen de sector actief stimuleert en direct productief maakt. 

Met WoonBLOX profiteer je van voordelen als:

  • Hele processen overzien vanuit één scherm, zelfs wanneer medewerkers veel verschillende systemen gebruiken bij het afhandelen van een proces. Ze kunnen alle overbodige processtappen weglaten, hoeven zich niet meer op meerdere plekken aan te melden en maken amper nog fouten omdat ze door het hele proces dezelfde taal en terminologie gebruiken.
  • De huurder profiteert met WoonBLOX van een gepersonaliseerde klantreis. Het systeem handelt iedere aanvraag namelijk op maat af voor een specifieke huurder.
  • IT’ers begrijpen de techniek, vooral omdat de technologie achter WoonBLOX (Be Informed) werkt met cognitieve modellen.
  • Bestuurders van woningcorporaties krijgen dankzij WoonBLOX meer controlemogelijkheden.

Meer weten?

Neem direct contact op met onze woningcorporatie specialist Alex Veen.

Alex Veen
Senior Business Development Manager
a.veen@beinformed.com
T +31 (0)6 34390616 (Whatsapp mag ook)

Like this article?

Share on LinkedIn
Share on Twitter
Share on Facebook
Share on WhatsApp

Receive updates on our latest blogs

Let's connect!

Subscribe to stay updated

Receive one update, once a week, when we upload a new blog post. Never miss out on the newest content!