WoonBLOX

Een combinatie van standaard meegeleverde sector generieke procesmodellen en zelf te configureren onderdelen die u ook nog eens kunt uitwisselen met andere woningcorporaties. Hierdoor bent u verzekerd van een zeer complete automatiseringsoplossing voor uw woningcorporatie.

Ontdek de mogelijkheden

Veranderingen? Verander mee!

In de woningcorporatie sector volgen politieke besluiten, economische veranderingen en maatschappelijke behoeftes elkaar in hoog tempo op. Dergelijke veranderingen betekenen vrijwel altijd dat woningcorporaties een of meerdere organisatie processen moeten aanpassen. Die processen zijn vaak geautomatiseerd met allerlei verschillende systemen en software. Het probleem: het is vaak lastig om die aan te passen, waardoor woningcorporaties niet snel (genoeg) wijzigingen in hun organisatieprocessen doorvoeren. Dat komt omdat de organisatieprocessen inmiddels voor een belangrijk deel afhankelijk zijn geworden van die systemen. De processen kunnen eigenlijk niet veranderen wanneer de automatisering ervan niet mee verandert.

WoonBLOX_veranderingen

Marktplaats van Procesmodellen

WoonBLOX biedt software met procesmodellen. Modellen die snel en eenvoudig aangepast kunnen worden bij veranderende omstandigheden. Die modellen worden deels geleverd door WoonBLOX en worden deels zelf gemaakt door woningcorporaties. Omdat WoonBLOX de samenwerking in de sector wil stimuleren zijn alle modellen onderling uit te wisselen waarmee dus kennis gedeeld wordt, ontwikkeltijd aanzienlijk ingekort wordt en kosten worden bespaard. 

Lees meer over onze:

Ontdek de mogelijkheden

Kenmerken van WoonBLOX

Integratietechnologie

Verbind WoonBLOX eenvoudig met andere applicaties met behulp van een rest-API.

Dynamic Case Management

Met WoonBLOX doorloopt iedere huurder zijn of haar eigen unieke klantreis. 

Optimale samenwerking

WoonBLOX geeft de juiste informatie of taak op het juiste moment uit de onderliggende systemen.

Geautomatiseerd Proces: Reparatieverzoek

Voordelen van WoonBLOX

Medewerkers

Medewerkers

Medewerkers van een woningcorporatie overzien voortaan het hele proces vanuit één scherm, zelfs wanneer ze veel verschillende systemen gebruiken bij het afhandelen van een proces. Ze kunnen alle overbodige processtappen weglaten, hoeven zich niet meer op meerdere plekken aan te melden en maken amper nog fouten omdat ze door het hele proces dezelfde taal en terminologie gebruiken.

Huurders

De huurder profiteert met WoonBLOX van een gepersonaliseerde klantreis. Het systeem handelt iedere aanvraag op maat af voor een specifieke huurder. Dit gebeurt via de snelste route en op basis van de specifieke eigenschappen van een huurder. Die wordt beter geholpen en gaat de dienstverlening van de woningcorporatie meer waarderen.

ICT'ers

ICT’ers begrijpen de techniek, omdat de technologie achter WoonBLOX (Be Informed) werkt met cognitieve modellen. Is er eenmaal een procesmodel samengesteld voor een bepaalde woningcorporatie? Dan kunt u dit model direct, met een druk op de knop, omzetten in een uitvoerbaar programma (inclusief schermen en knoppen). Zo ziet een ICT’er direct of het programma goed werkt, maar ook of het werkbaar en logisch is voor de corporatiemedewerker.

Bestuurders

Bestuurders van woningcorporaties krijgen dankzij WoonBLOX meer controlemogelijkheden. Omdat WoonBLOX een flexibele en procesgedreven toepassing is, past u de software snel en gemakkelijk aan om nieuwe regels direct te verwerken in het organisatieproces. Zo bant u het risico op non-compliance grotendeels uit. Daarnaast levert WoonBLOX uw corporatie ook serieuze kostenbesparingen op. De software is vrijgesteld van kosten voor woningcorporaties, maakt tijdelijke noodoplossingen overbodig en zorgt ervoor dat minder gebruikers uw onderliggende systemen benutten (lagere licentiekosten).
De corporatiesector moet omgaan met enorme veranderingen. Wendbaarheid en flexibiliteit zijn nodig. Niet alleen van de werknemers maar ook van de systemen waar zij mee werken. Die twee kunnen namelijk niet zónder elkaar veranderen. Be Informed biedt juist die flexibiliteit. Door eigenaarschap van je processen te nemen en die processen je ICT systemen te laten aansturen, ben je in staat om veel sneller en beter op veranderende omstandigheden in te spelen. Je wordt weer de dirigent van je orkest. Op die manier kun je ook je huurders veel meer kwaliteit bieden in je dienstverlening. Alle reden dus om eens met een Be Informed specialist te bellen!”

Download de whitepaper

WoonBLOX Logo_White

Meer weten over de WoonBLOX oplossing voor woningcorporaties? Download dan nu onze whitepaper! 

Marktplaats van Procesmodellen

WoonBLOX Logo

WoonBLOX stimuleert samenwerking in de sector. Woningcorporaties kunnen hun ontwikkelde processen en bijbehorende modellen namelijk onderling uitwisselen. WoonBLOX zelf levert sector generieke procesmodellen mee die door elke woningcorporatie specifiek gemaakt kunnen worden. Tevens kunnen woningcorporaties procesmodellen, specifieke koppelingen, berekeningen, et cetera onderling uitwisselen. Zo heeft de ene woningcorporatie bijvoorbeeld een mooi proces voor het melden van geluidsoverlast ontwikkeld, welke vervolgens door een andere woningcorporatie kan worden overgenomen en verder op maat gemaakt. Dat gaat kosteloos, efficiënt en de controle ligt helemaal bij de corporaties zelf. Bovendien zorgt deze manier van werken ervoor dat er een heel aantrekkelijk samenwerkingsmodel ontstaat. Ieder procesmodel dat een corporatie inbrengt of verbetert, betekent dat anderen hier gebruik van kunnen maken. Omgekeerd, betekent het dat een corporatie een enorme keus heeft uit procesmodellen die ze kunnen adopteren van andere corporaties. Hier komt geen leverancier aan te pas.

Integratietechnologie

WoonBLOX Logo
WoonBLOX wordt geleverd met de benodigde integratietechnologie. Alle knoppen en overige functies in een WoonBLOX scherm zijn door andere digitale toepassingen ‘aan te roepen’ als een service (rest-api). Hierdoor werken andere digitale toepassingen van de corporatie optimaal samen met WoonBLOX. De software kan bovendien met alle andere applicaties communiceren omdat ze over alle bekende technieken beschikt om functies in andere toepassingen te starten of om informatie uit andere databronnen op te halen, te raadplegen of te bewerken. Ook het terugschrijven van data naar de bronapplicatie of database is geen probleem.

Dynamic Case Management

WoonBLOX Logo

WoonBLOX bevat een techniek die te boek staat als Dynamic Case Management (DCM). DCM maakt zaakgericht werken mogelijk. Een zaak is in een woningcorporatie vaak een aanvraag of een ander soort melding die afgehandeld moet worden. Het
dynamische aspect van WoonBLOX-software, wordt gevormd door het feit dat elke zaak of aanvraag op een manier door het proces heen loopt die precies past bij alle specifieke kenmerken van die zaak.

Neem bijvoorbeeld een reparatieverzoek voor een verstopte dakgoot. Een huurder kan en mag dat euvel zelf verhelpen van de corporatie. Maar om de dakgoot te ontstoppen, moet hij vaak wel op een trapje klimmen. Dat vormt voor een huurder van 26 jaar meestal geen probleem, maar kunt u wellicht niet verwachten van iemand van 80 jaar. De DCM- technologie van WoonBLOX houdt daar rekening mee. Het digitale aanvraagproces zal voor een

80-jarige huurder (fysieke hulp) dus anders verlopen dan voor een huurder van 26 (instructie hoe hij zelf de verstopping kan verhelpen).

Optimale Samenwerking

WoonBLOX Logo
Besluit een woningcorporatie om WoonBLOX in te zetten? Dan kan de organisatie precies bepalen welke systemen ze al heeft en wanneer en op welk moment ze welke systemen inzet. Ook zelf bepalen waar u data wilt opslaan is voortaan geen probleem meer. Dat is handig omdat u data zo veel makkelijker voor verschillende toepassingen gebruikt. WoonBLOX-software verzorgt tevens de klantprocessen van een woningcorporatie. Van het melden van een reparatie tot het afhandelen van een vertrekkende huurder: elk klantproces is geautomatiseerd in WoonBLOX. Dit maakt dat huurders en medewerkers op het juiste moment de juiste taken, vragen, informatie en processtappen krijgen uitgeserveerd. Zo kunnen medewerkers snel en persoonlijk het verzoek afhandelen en wordt de communicatie tussen de corporatiemedewerker, de huurder en de leverancier veel prettiger en vooral doelmatiger.