Be Informed geselecteerd door de Amerikaanse Overheid

Modernisering van het regelgevingsproces

De Amerikaanse overheid heeft Be Informed en haar partners Agile 5, Deloitte en TNO een vijfjarig contract toegekend om het regelgevingsproces in de Verenigde Staten te moderniseren. Alle betrokken partijen kijken uit naar dit ambitieuze en mooie project en zijn gemotiveerd om er een succes van te maken.

De uitdaging

De opdracht bestaat uit het overnemen van het beheer en onderhoud van de bestaande systemen ter ondersteuning van het regelgevingsproces, de modernisering van deze systemen en het introduceren van innovaties om het regelgevingsproces te optimaliseren en de kwaliteit en uitvoerbaarheid van regelgeving te verbeteren. Het project richt zich op www.regulations.gov, www.reginfo.gov, het Federal Docket Management System (FDMS) en het Regulatory Information Service Center en OIRA Consolidated Information System (ROCIS).

Burgers en bedrijven raken verstrikt in een steeds ingewikkelder web van wetten en regels. Velen van hen worstelen met het begrijpen van deze ingewikkelde regelgevingskaders. Sinds de oprichting van Be Informed werken we samen met onze partners aan oplossingen voor dit probleem. Dat we deze reis nu samen met de Amerikaanse overheid kunnen voortzetten, maakt ons erg enthousiast en trots.” René Louter, CEO Be Informed

Succesvolle Proof of Concept

De Amerikaanse overheid gunde het contract aan Be Informed en haar partners na een succesvolle proof of concept in 2021. In samenwerking met TNO, de General Services Administration (GSA) en de Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) ontwikkelde Be Informed een demonstrator voor een gemoderniseerd eRulemaking proces.

Doel van de modernisering is om het regelgevingsproces te stroomlijnen en de kwaliteit van regelgeving te verbeteren door inconsistenties, doublures en cumulatieve regelgeving te voorkomen. Ook wil de Amerikaanse overheid de toegankelijkheid van regelgeving voor burgers en bedrijven vergroten en daarmee de participatie in het regelgevingsproces te verbeteren.

In de demonstrator hebben we aangetoond hoe open standaarden voor juridische kennisrepresentatie zoals FLINT en USLM in combinatie met Natural Language Processing en Text Analytics dit mogelijk maken.” Geert Rensen, Director of Business Development Be Informed

Een sterke basis

TNO, de Universiteit van Amsterdam en Be Informed werken samen met industriële partners en overheden aan een Norm Engineering programma. Dit programma heeft tot doel methoden en instrumenten te ontwikkelen waarmee organisaties ondubbelzinnig en expliciet interpretaties van wet- en regelgeving kunnen vastleggen en delen. De open gestructureerde taal (FLINT) registreert en communiceert deze expliciete interpretatie van normen in het sociale, ethische en juridische domein, waardoor ze begrijpelijk worden voor mensen en automatisch redeneren door machines mogelijk wordt.

“Wij zijn er trots op dat de Amerikaanse overheid FLINT heeft gekozen om haar strategische innovatieprogramma uit te voeren. Hierdoor bereiken we de gewenste schaalgrootte die het voor leveranciers van ondersteunende tools en implementatieomgevingen interessant maakt om aan te sluiten. Het project legt ook een sterke basis voor internationale samenwerking en maakt het mogelijk dat interpretaties van regelgeving toegankelijk worden voor een groot(s) publiek. In samenwerking met Amerikaanse regelgevende organisaties en onze technologische en strategische partners streven we ernaar te werken aan een oplossing die de regelgeving verbetert, de administratieve lasten van organisaties vermindert, de burgerparticipatie vergroot en de kosten van naleving verlaagt.” Prof. Dr. Tom M. van Engers, Professor Legal Knowledge Management UVA

Meer weten?

Neem direct contact op met onze specialist Geert Rensen.


Geert Rensen
Director Business Development 
g.rensen@beinformed.com

Like this article?

Share on LinkedIn
Share on Twitter
Share on Facebook
Share on WhatsApp

Receive updates on our latest blogs

Let's connect!

Subscribe to stay updated

Receive one update, once a week, when we upload a new blog post. Never miss out on the newest content!