Alles over Toepasbare Regels en Regelbeheersystemen

Digitaal Stelsel Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet zal per 1 januari 2022 in werking treden. Dit brengt een groot aantal veranderingen met zich mee voor gemeenten, provincies, en waterschappen. Regels die voorheen op landelijk niveau werden bepaald, worden nu decentraal neergelegd bij overheden. Het doel van de Omgevingswet is om regelgeving begrijpelijker en inzichtelijker te maken, en initiatiefnemers sneller en beter van dienst te kunnen zijn. In deze blog behandelen we een aantal belangrijke onderwerpen onder de nieuwe Omgevingswet: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), Toepasbare Regels, en regelbeheersystemen.

Het DSO in het kort 

De verbeterde dienstverlening wordt onder andere gerealiseerd door alle regels over de fysieke leefomgeving samen te laten komen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): de digitale motor van de informatievoorziening. Om de benodigde informatie uit te wisselen via het DSO, sluiten gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk verplicht aan op de landelijke voorziening van het digitaal stelsel (DSO-LV). Dit gebeurt met behulp van de volgende 3 lokale systemen: 

  • Zaak- of vergunningsysteem (voor vergunningsaanvragen en meldingen) 
  • Plansysteem (om omgevingswetbesluiten op te stellen en beschikbaar te stellen) 
  • Regelbeheerysteem (om toepasbare regels te beheren en beschikbaar te stellen) 

Met de nieuwe Omgevingswet komt ook de introductie van een nieuw digitaal loket: het Omgevingsloket. Dit is een centraal loket, waarmee men kan bepalen of een vergunning nodig is en waarin men kan bekijken welke regels elders gelden. Alle regels en informatie omtrent de fysieke leefomgeving komt in dit loket samen. Het Omgevingsloket is een landelijke voorziening, beschikbaar gesteld door het Rijk, dat de volgende drie bestaande voorzieningen vervangt: 

  • Omgevingsloket Online (OLO) 
  • Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) 
  • Ruimetelijkeplannen.nl 

Toepasbare regels 

Om te zorgen dat initiatiefnemers in het Omgevingsloket kunnen bepalen of zij een vergunning nodig hebben voor een bepaalde activiteit, zijn toepasbare regels nodig. Toepasbare regels zijn een vertaling van juridische regels naar praktische regels. Binnen het Omgevingsloket worden de toepasbare regels vervolgens gebruikt om dynamische formulieren te genereren voor het uitvoeren van vergunningschecks. Zo kan een initiatiefnemer snel bepalen of er een vergunning nodig is voor zijn/haar activiteit.  

Toepasbare regels en regelbeheersystemen 

Om toepasbare regels te maken, beheren, en beschikbaar te stellen in het DSO zijn regelbeheersystemen nodig. Overheden kunnen zelf een keuze maken voor het regelbeheersysteem dat zij willen gebruiken. Er zijn in Nederland inmiddels een aantal leveranciers die regelbeheersystemen hebben ontwikkeld, waaronder Be Informed. 

Toepasbare regels en Be Informed 

Be Informed heeft ook een regelbeheersysteem ontwikkeld. Sinds 2006 is Be Informed leverancier van software binnen de publieke sector, en leverde onder andere de technologie voor Omgevingsloket Online (OLO) dat vervangen zal worden door het DSO. Be Informed heeft daarom de kennis en know-how in huis om een regelbeheersysteem te ontwikkelen dat voldoet aan de eisen van overheden. Daarnaast heeft Be Informed een ruim netwerk van aangesloten dienstverleners die kunnen adviseren en hulp kunnen bieden bij de implementatie van het regelbeheersysteem, en de training van medewerkers. 

De Be Informed regelbeheer tool heeft een aantal handige features die het maken, beheren, en exporteren van toepasbare regels gemakkelijk zullen maken.  

Gemakkelijk vragenbomen maken. Be Informed wordt al meerdere jaren gebruikt door overheden om juridische regels vast te leggen in software. Onze regelbeheer tool is daarom zeer gemakkelijk in gebruik. Met behulp van een intuitieve drag-en-drop interface kunt u snel een vragenboom opstellen. De software is daardoor laagdrempelig in gebruik, waardoor men snel aan de slag kan. 

Bibliotheek met standaardmodellen. Wanneer u begint met het maken van toepasbare regels in de regelbeheer tool, wilt u dat natuurlijk zo efficiënt mogelijk doen. De Be Informed regelbeheer tool heeft daarom een ruime bibliotheek met standaardmodellen, die u zelf op maat kunt configurerenDe termen en definities (semantiek) die in deze standaardmodellen worden gebruikt zijn herkenbaar voor iedereen die met de tool zal gaan werken. Zo wordt het maken van vragenbomen snel en gemakkelijk. 

Intelligent metamodel. Om u te helpen bij het maken van de vragenbomen, is het (door middel van een intelligent metamodel) alleen mogelijk om vragenbomen te ontwerpen die worden ondersteund door het DSO en de STTR-koppelingDaardoor wordt het maken van foutieve vragenbomen onmogelijk gemaakt. 

Vragenbomen maken is gemakkelijk door een uitgebreide bibliotheek met standaardmodellen.

Regels testen en aanpassenHet is uiteraard van belang om te bepalen of de vragenboom die u heeft gemaakt, ook werkt zoals u dat wilt. Met de preview modus kunt u de vragenboom direct testen in een werkend, dynamisch formulier. Dit formulier is vergelijkbaar met het formulier dat uiteindelijk getoond wordt in het DSO. Zo ziet u meteen of de gestelde vragen in het formulier kloppen, en duidelijk zijn voor initiatiefnemers. Daarnaast is het gemakkelijk om een vraag in de vragenboom, of de vragenboom zelf, aan te passen.  

Als team samenwerken. Om de benodigde juridische en toepasbare regels te maken, is een multidisciplinair team nodig. Deze bevat in ieder geval een jurist, een regelbeheeranalist, een vergunningverlener en/of een dienstverlener, maar kan uitgebreid worden met bijvoorbeeld beleidsmedewerkers of specialisten van een omgevingsdienst. De regelbeheersoftware die u kiest, moet het werkproces van dit team voldoende ondersteunen. Be Informed maakt dit mogelijk met een teamrepository met versiebeheer, waardoor reviesies gemakkelijk en overzichtelijk opgeslagen worden. Daarnaast is de regelbeheer tool zowel on-premise als in de cloud beschikbaar. Hierdoor kunnen medewerkers op verschillende locaties en netwerken gebruik maken van de tool.   

Uitgebreide integratiemogelijkheden. Het nieuwe digitaal stelsel wordt opgemaakt uit allerlei systemen, die met elkaar gekoppeld moeten worden. De Be Informed regelbeheer tool koppelt u daarom gemakkelijk met uw plansysteemVTH-systeemzaaksysteem, de landelijke voorziening van het DSO, en andere interne systemen die u gebruikt binnen uw organisatie. En wilt u samenwerken met een gemeente, waterschap, of provincie die ook gebruikt maakt van de Be Informed regelbeheer tool? Dan is een koppeling tussen de systemen uiteraard mogelijk. Zo wordt de uitwisseling van informatie tussen verschillende systemen vergemakkelijkt. 

Benieuwd naar Be Informed? 

Op 12 mei organiseren wij een training waarin u leert werken met onze regelbeheer tool. Daarvoor kunt u zich hier inschrijven.

Tevens kunt u zich hier aanmelden voor een persoonlijke demo of twee-daagse verkenning van de tool. 

Like this article?

Share on LinkedIn
Share on Twitter
Share on Facebook
Share on WhatsApp

Receive updates on our latest blogs

Let's connect!

Subscribe to stay updated

Receive one update, once a week, when we upload a new blog post. Never miss out on the newest content!